1. Các Ấn phẩm Tạp chí An toàn thông tin

1.1. Tạp chí An toàn thông tin bản in (Xuất bản từ năm 2006, 64 trang)
- Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): 1859 – 1256.
- Phạm vi phát hành: Trong toàn quốc.
- Nội dung gồm các Chuyên mục sau:
+ Tin tức - Sự kiện;
+ Chiến lược - Chính sách;
+ Giải pháp - Công nghệ;
+ Thông tin - Tư liệu;
+ Sản phẩm - dịch vụ;
- Đối tượng phục vụ:
+ Các cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, các ngành liên quan tới lĩnh vực CNTT&TT.
+ Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và những người quan tâm đến lĩnh vực bảo mật và ATTT trong cả nước.

1.2. Tạp chí An toàn thông tin điện tử (Xuất bản trên Internet từ đầu năm 2013)
Tạp chí An toàn thông tin điện tử (www.antoanthongtin.vn) bắt đầu xuất bản trên Internet từ năm 2013, được định hướng phát triển nội dung theo mô hình báo điện tử chuyên ngành, với nhiều chuyên mục, chuyên trang, một số tiện ích hỗ trợ đã cung cấp thông tin tới bạn đọc một cách nhanh chóng, kịp thời, thường xuyên.- 09 cơ sở dữ liệu thông tin khoa học về BM& ATTT (Kỷ yếu hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế, Văn bản pháp luật, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật trong nước và quốc tế, Catalog sản phẩm

1.3. Chuyên san khoa học “Nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin” (Kỳ II của Tạp chí ATTT)
Chuyên san “Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ trong lĩnh vực An toàn thông tin” (Kỳ II của Tạp chí An toàn thông tin) là ấn phẩm mang tính học thuật trong lĩnh vực ATTT nhằm tạo ra một diễn đàn trao đổi các vấn đề khoa học - công nghệ chuyên sâu, hỗ trợ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học - công nghệ, góp phần gắn kết công tác nghiên cứu, đào tạo và triển khai ứng dụng.Chuyên san được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, định kỳ 2 số/năm (khổ 20x28 cm; 64 trang), với đối tượng phục vụ chủ yếu là các cán bộ lãnh đạo, quản lý; cán bộ khoa học - công nghệ, cán bộ giảng dạy, học viên sau đại học, các nghiên cứu sinh,... hoạt động trong lĩnh vực ATTT trên cả nước.
Bài viết đăng trong Chuyên san phải đạt chất lượng khoa học để tiến tới được các cơ quan có thẩm quyền tính điểm công trình khoa học quy đổi.

2. Các dịch vụ Tạp chí An toàn thông tin cung cấp
Quảng cáo trên bản in Tạp chí An toàn thông tin
Quảng cáo trên website Tạp chí An toàn thông tin.
Xây dựng chuyên đề thông tin
Dịch vụ đăng tin, bài PR cho doanh nghiệp