Báo giá dịch vụ trên tạp chí an toàn thông tin

1. Quảng cáo trên bản in tạp chí an toàn thông tin (04 số / năm)
Trang
đặc biệt
Kích thước
(Tràn lề)
Đơn giá
1 kỳ 2 kỳ
(triết khấu 5%)
4 kỳ
(triết khấu 10%)
Bìa 2
Bìa 3
20 x 28 cm 10.000.000 9.500.000 9.000.000
Bìa 4 20 x 28 cm 15.000.000 14.250.000 13.500.000
Trang ruột (quảng cáo, trang bài PR)
Trang đơn 20 x 28 cm 7.000.000 6.650.000 6.300.000
Trang đôi 40 x 56 cm 13.000.000 12.350.000 11.700.000

Quy định chung
 • Nội dung quảng cáo, trang bài PR (hình ảnh, bài viết) phải tuân thủ các quy định của pháp luật và được sự chấp thuận của Tạp chí An toàn thông tin.
 • Nội dung quảng cáo, trang bài PR (hình ảnh, bài viết) phải tuân thủ các quy định của pháp luật và được sự chấp thuận của Tạp chí An toàn thông tin.
 • Khách hàng chịu trách nhiệm thiết kế maket quảng cáo (theo định dạng PDF, TIFF, PSD, CDR), độ phân giải > 300dpi.
 • Thời gian gửi nội dung trang bài PR, quảng cáo: 07 ngày trước ngày duyệt market.
 • Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (10%), chi phí thiết kế, chi phí viết bài (có hiệu lực đến ngày 31/12/2015).
 • Trường hợp Tạp chí An toàn thông tin thiết kế trang quảng cáo, viết bài PR sẽ tính thêm chi phí.
 • Các dịch vụ quảng cáo khác không có trong bảng giá: liên hệ và đàm phán trực tiếp.

2. Quảng cáo trên website Tạp chí An toàn thông tin
2.1 Quảng cáo dưới hình thức đặt Banner trên website
Vị trí
Banner
Kích thước
(pixel)
Đơn giá (VNĐ/tuần)
Trang chủ Chuyên trang, chuyên mục (*)
(triết khấu 5%)
Đơn trang Đa trang
1A, 1B, 1C 300 x 100 3.000.000 1.000.000 5.000.000
300 x 200 4.500.000 1.500.000 7.500.000
300 x 300 6.000.000 2.000.000 10.000.000
2 470 x 100 3.000.000 - -
3A, 3B, 3C 300 x 100
(Có thể mở rộng chiều cao)
1.500.000 500.000 4.500.000
4 160 x 320
(Có thể mở rộng chiều cao)
2.000.000 700.000 6.000.000

Quy định chung
 • Nội dung quảng cáo, trang bài PR (hình ảnh, bài viết) phải tuân thủ các quy định của pháp luật và được sự chấp thuận của Tạp chí An toàn thông tin.
 • Nội dung quảng cáo, trang bài PR (hình ảnh, bài viết) phải tuân thủ các quy định của pháp luật và được sự chấp thuận của Tạp chí An toàn thông tin.
 • Khách hàng chịu trách nhiệm thiết kế maket quảng cáo (theo định dạng PDF, TIFF, PSD, CDR), độ phân giải > 300dpi.
 • Thời gian gửi nội dung trang bài PR, quảng cáo: 07 ngày trước ngày duyệt market.
 • Báo giá trên chưa bao gồm thuế GTGT (10%), chi phí thiết kế, chi phí viết bài (có hiệu lực đến ngày 31/12/2015).
 • Trường hợp Tạp chí An toàn thông tin thiết kế trang quảng cáo, viết bài PR sẽ tính thêm chi phí.
 • Các dịch vụ quảng cáo khác không có trong bảng giá: liên hệ và đàm phán trực tiếp.

2.2. Các dịch vụ khác trên Tạp chí An toàn thông tin
 • Xây dựng chuyên đề thông tin; dịch vụ đăng tin, bài PR cho doanh nghiệp/sản phẩm; bình chọn, khảo sát, thăm dò ý kiến: liên hệ trực tiếp với bộ phận Phát hành - Quảng cáo.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO:

Tòa soạn: Số 105 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
Phụ trách phát hành - Quảng cáo: Nguyễn Liên
Di động: 0982.442.768, 01658.153.773
E- mail: quangcaoattt@bcy.gov.vn

THÔNG TIN TÒA SOẠN

TÒA SOẠN
Địa chỉ: Điện thoại: Fax: Email:
105 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội (024) 38357975 (024) 38356557 tapchiattt@bcy.gov.vn

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO, PHÁT HÀNH
Nguyễn Thị Liên Di động: Email:
0916.150.782 quangcaoattt@bcy.gov.vn

LIÊN HỆ NỘI DUNG / QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
Trần Ngọc Mai Di động: Email:
0989.455.838 tnmai@bcy.gov.vn
Trang liên kết