Chức năng, nhiệm vụ

Tạp chí An toàn thông tin của Ban Cơ yếu Chính phủ có nội dung phản ánh chuyên sâu về lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin. Tạp chí xuất bản số đầu tiên năm 2006, theo giấy phép hoạt động báo chí số 45/GP-BVHTT ngày 31/03/2006 do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp (Giấy phép hoạt động báo chí in số 1022/GP-BTTTT ngày 11/07/2011 do Bộ Thông tin và truyền thông cấp lại).

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của ngành Cơ yếu trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin nhằm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước và hoạt nghiên cứu, triển khai, ứng dụng, đào tạo trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin; Phản ánh các hoạt động, giới thiệu những thành tựu khoa học - công nghệ, những sản phẩm mới trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin trong và ngoài nước; Trao đổi thông tin lý luận, kết quả nghiên cứu khoa học - công nghệ trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin.

- Tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về hoạt động cơ yếu và nhiệm vụ chính trị của ngành Cơ yếu Việt Nam; Trao đổi lý luận chính trị - nghiệp vụ, kinh nghiệm trong các hoạt động của Ngành.

Đối tượng phục vụ

- Các cán bộ lãnh đạo và quản lý các cấp, các ngành liên quan tới lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông.

- Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy và những người quan tâm đến lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin trong cả nước.

Mã số chuẩn quốc tế (ISSN): 1859 - 1256
Phạm vi phát hành: Trong toàn quốc
Lãnh đạo Tạp chí
Giai đoạn 2006 - 2014:
- Tổng biên tập: TS. Trần Nguyên Bình
- Phó Tổng biên tập: TS. Đặng Vũ Sơn
- Phó Tổng biên tập: ThS. Trần Thị Kim Phượng (thường trực)
Giai đoạn 2014 - 2016:
- Tổng biên tập: ThS. Trần Thị Kim Phượng
- Phó Tổng biên tập: ThS. Nguyễn Như Tuấn
Hiện nay:
- Tổng biên tập: TS. Nguyễn Như Tuấn
- Phó Tổng biên tập: ThS. Nguyễn Thế Hảo
TS. Nguyễn Hữu Hùng (Chủ tịch Hội đồng)
TS. Nguyễn Như Tuấn (Phó Chủ tịch Hội đồng)
TS. Nguyễn Ngọc Cương
PGS TS. Lương Thế Dũng
ThS. Nguyễn Thế Hảo
PGS TS. Nguyễn Tùng Hưng
TS. Phạm Thị Huyền
TS. Hồ Văn Hương
ThS. Lê Việt Hoàng
ThS. Hoàng Thị Thu Hằng
ThS. Khúc Hữu Mạnh
ThS. Lê Minh Mạnh
TS. Nguyễn Đình Nghĩa
ThS. Trần Đăng Khoa
TS. Nguyễn Viết Phan
ThS. Trần Thị Kim Phượng
PGS TS. Ngô Hồng Sơn
TS. Đặng Vũ Sơn
ThS. Ngô Đức Thắng
ThS. Lê Quang Thạch
ThS. Nguyễn Văn Thu
ThS. Lê Khắc Thuyết
TS. Nguyễn Anh Tuấn
ThS. Lê Quang Tùng
ThS. Phạm Minh Vĩ
ThS. Trần Ngọc Mai (Thư ký)
I. Hội đồng Biên tập
TS. Lê Xuân Truờng (Chủ tịch Hội đồng)
TS. Nguyễn Hữu Hùng (Phó Chủ tịch Hội đồng)
TS. Hoàng Văn Thức (Phó Chủ tịch Hội đồng)
PGS. TS. Nguyễn Hữu Trung (Phó Chủ tịch Hội đồng)
TS. Nguyễn Như Tuấn (Phó Chủ tịch thường trực)
Ủy viên trong nước
PGS. TS. Phạm Ngọc Anh
PGS. TSKH. Hoàng Đăng Hải
TS. Nguyễn Việt Hùng
TS. Trần Duy Lai
GS. TSKH. Phạm Thế Long
GS. TS. Trần Xuân Nam
PGS. TS. Nguyễn Đại Thọ
GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy
TS. Nguyễn Quốc Toàn
Ủy viên ngoài nước
GS. TS. Lê Thị Hoài An (Pháp)
PGS. TS. Trần Đạt (Australia)
GS. Kazuo Sakiyama (Nhật Bản)
TSKH. Pablo Freyre Arrozarena (Cuba)
GS. TS. Tsibulia Alexay Nikolaevich (Liên Bang Nga)
II. Tổ Thư ký
TS. Nguyễn Bùi Cương (Thư ký Khoa học)
PGS. TS. Trần Quang Đức (Thư ký Khoa học)
TS. Hoàng Đức Thọ (Thư ký Khoa học)
ThS. Hoàng Thị Thu Hằng (Thư ký Hành chính)