Liên hệ tòa soạn
Thông tin tòa soạn
Tòa soạn
Địa chỉ Điện thoại Fax Email
105 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội (024) 38357975 (024) 38356557 tapchiattt@bcy.gov.vn
Liên hệ Quảng cáo, Phát hành
Liên hệ Di động Email
Nguyễn Thị Liên 0916.150.782 quangcaoattt@bcy.gov.vn
Liên hệ Nội dung/ Quản trị hệ thống
Liên hệ Di động Email
Trần Ngọc Mai 0989.455.838 tnmai@bcy.gov.vn